• شرکت ایران آب

شرکت ایران آب

شرکت ایران آب

 

طراح و مجری سیستم های تصفیه آب و فاضلاب

خدمات شرکت ایران آب شامل سر فصل های ذیل میگردد:

۱-طراحی و ساخت دستگاه های تصفیه آب صنعتی

۲-طراحی و ساخت دستگاه های آب شیرین کن

۳-طراحی و ساخت دستگاه های تصفیه فاضلاب بهداشتی , انسانی

۴-طراحی و ساخت سیستم های تصفیه فاضلاب های صنعتی

۵-راهبری و تعمیرو نگهداری سیستم های مذکور

۶-واردکننده آنتی اسکالانت های اروپای غربی

۷-اصلاح و تعمیر سبیستم های تصفیه آب و فاضلاب های صنعتی

شماره های تماس :

داود شیری

۰۹۱۲۳۵۰۲۳۶۹

۰۹۳۵۳۵۰۲۳۶۹

Tagged : / / /