• شرکت ایران آب

آنتی اسکالانت

شرکت ایران آب

آنتی اسکالانت 

فروش آنتی اسکالانت

آنتی اسکالانت
وارد کننده و توزیع کننده انواع Anti scalant وارداتی و اورجینال
ممبران
انتی اسکالانت ممبران تصفیه آب صنعتی

Anti scalantشرکت ایران آب

آیا مقدار تزریق آنتی اسکالانت های اورجینال را میدانید ؟

نحوه عملکرد آنتی اسکالانت یا همان ماده ضد رسوب زا به شکل مختل کردن انباشت تولید رسوب است به اين صورت که اين ماده شیمیایی در بدنه و ساختار شیمیایی خود باعث کاهش سرعت واکنش قلیایی میگردد و همچنین مقدار سرعت ته نشینی یون های فلزی محلول در آب را کند میکند.  

مقدار تزریق آنتی اسکالانت :

مقدار تزريق انواع انتی اسکالانت وابسته به مواردی مانند ميزان خروجی آب ، ميزان برگشت

پذيری سيستم به حالت اول ، مقدار دما ، PHآب ورودی ، نوع چيدمان ممبران است . و تقريبا به مقدار ۱ الی ۶ PPM میباشد.
انتی اسکالانت ماده ای شيميايی که در پاک سازی و از بين بردن مواد شيميايی سخت شده که بر روی غشاهای تصفیه آب و… 
استفاده می شود و تقريبا به شکل حلال عمل می کند.

اين کلمه از ريشه Scaling گرفته شده و anti scalingکه يعنی ضد پوسته پوسته شدن يا ضدسخت شدن است
 
آنتی اسکالانت و کاربرد انتی اسکالانت یا همان ضدرسوبات در سیستم های اسمز معکوس اینگونه میباشد
که به دليل وجود نمک های محلول در آب ورودی به سيستم های تصفيه آب به روش اسمز معکوس و ايجاد
گرفتگی و رسوب در روزنه های ميکرونی پلی آميد ممبران های اسمز معکوس ، و اصطلاحا پديده scaling
به وجود می آيد .

املاح رسوب گذار بر روی ممبران :

از جمله موادی که روی غشای پلی آميد ( ممبرين) رسوب می کنند ، می توان به کربنات کلسيم

(CaCO)، سولفات کلسيم (CaSO)، سولفات باريم (BaSO)، و سولفات استرونيوم(SrSO) اشاره

کرد. رسوبات سيليکا (SiO) و فلورايد کلسيم (CaF) کمتر متداول هستند و ليکن مشکل ساز می

باشند بدون روش های جلوگيری از رسوب، ممبران های اسمز معکوس (RO) و ميزان دبی عبوری

از بين المان های ممبرين در نتيجه رسوب بخشی از نمک های محلول دچار گرفتگی خواهند شد.

آنتی اکالانت و کاربرد انتی اسکالانت در سیستم های اسمز معکوس:

انتی اسکالانت , آب حاوی املاح محلول در آب می باشد که باعث رسوب گذاری در غشا میکرونی ممبران ها
در سیستم های اسمز معکوس می گردد که باعث افت تولید آب تصفیه شده و بالا رفتن  TDS آب تصفیه
شده می گردد و می توان با تزریق مقدار مناسبی آنتی اسکالانت از این پدیده رسوب گذاری جلوگیری نمود .

 

شماره های تماس :  

۰۹۱۲۳۵۰۲۳۶۹

۰۹۳۵۳۵۰۲۳۶۹

کلمات مرتبط با فروش آنتی اسکالانت

فروش آنتی اسکالانت کرج , قیمت انتی اسکالانت اهواز , زمان ماندگاری انتی اسکالانت , آاتی اسکالانت چیست کرمان ,  اسکالانت خراسان , مقدار تزریق انتی اسکالانت قم , خرید انتی اسکالانت تهران , فروش انتی اسکالانت ,  انتی اسکالانت اسمز معکوس ,  فرآیند ساخت  اسکالانت, فروش انواع انتی اسکالانت های اورجینال , ترکیبات ضد رسوب اسکالانت , عملکرد انتی اسکالانت در سیستم های اسمز معکوس , طریق تزریق انتی اسکالانت, علت تزریق انواع انتی اسکالانت های سیستم های اسمز معکوس , فروش انواع انتی اسکالانت کیش , تهران , قم , تزریق انتی اسکالانت قزوین , آنتی اسکالانت , فروش آنتی اسکالانت , تولید اسکالانت , خرید انتی رسوب  تهران قم شیراز بندرعباس بوشهر یزد کرمان, فروش انتی اسکالانت , انواع انتی اسکالانت زنجان , تبریز , آذربایجان , فروش انتی اسکالانت مشهد , خراسان , کیفیت انواع انتی اسکالانت های اورجینال کردستان , کرمانشاه , بوشهر , همدان , علت تزریق ضد رسوب اسکالانت های وارداتی , طریقه تزریق انواع انی اسکالانت های سیستم های اسمز معکوس RO , مواد ضد رسوب دستگاه های تصفیه آب صنعتی و آب شیرین کن های صنعتی و اب شیرین کن های کشاورزی